2007–2008 m. INTERAKTYVŪS MODULINIAI MOKYMAI IR KONSULTACIJOS

Įgyvendinant projektą Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, užimtumas Alytaus apskrities mokymo – konsultavimo centruose NVO atstovams, moterims, siekiančioms dalyvauti politikoje ir sprendimų priėmimo procesuose, ir vyresniojo amžiaus moterims, ketinančioms po pertraukos grįžti į darbo rinką buvo organizuojami interaktyvūs moduliniai mokymai bei teikiamos konsultacijos.  Mokymų ir konsultacijų temos: Bendruomenės atkūrimas ir stiprinimas;  ES struktūrinių fondų teikiamos galimybės; NVO veiklos pagrindai ir žmogiškųjų išteklių vadyba; Projektų rengimas ir valdymas; Darbo teisės pagrindai; Vadovavimo ir lyderystės įgūdžiai; Verbal and non–verbal communication; Verbalinė ir neverbalinė komunikacija versle; Lietuvių kalbos kultūra ir dalykinis etiketas; Kompiuterinio raštingumo pagrindai; Šeimos psichologija; Šeimos ir darbo suderinamumas; Bendravimo įgūdžių pagrindai; Bendravimo psichologija; Konfliktų sprendimas; Pasitikėjimo savimi stiprinimas; Socialinė psichologija;  Streso ir krizių valdymas; Pagyvenusių žmonių karjera ir pokyčiai darbo rinkoje. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti moterų galimybes darbo rinkoje, bendruomenės bei politinėje veikloje ugdant lyderystės ir įsidarbinimo kompetencijos įgūdžius, organizacinius gebėjimus, mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt