2012 – 2015 M. AKTYVI ŠEIMA: RAKTAS Į KOKYBIŠKĄ GYVENIMĄ

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Pareiškėjas: Vš.Į. „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“; projekto partneriai: VO „Alytaus miesto moterų krizių centras”, VO „Junčionių kaimo bendruomenė”, VO „Miroslavo kaimo bendruomenė Svirtis”, asociacija „Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komitetas”, asociacija „Seirijų bendruomenės komitetas”, asociacija „Krosnos miestelio bendruomenės komitetas”, VšĮ „Lazdijų socialinių paslaugų centras”, asociacija „Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas” ir VšĮ „Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras“.

Projektas vykdytas Alytaus apskrities teritorijoje, Miroslave, Junčionyse, Seirijuose, Krosnoje, Kapčiamiestyje, Veisiejuose, Lazdijuose ir Alytuje buvo įsteigti kompiuterizuoti Šeimos gerovės namai. Projekto veiklose dalyvavo 280 socialinės rizikos, daugiavaikių bei vienišų tėvų, auginančių vaikus, šeimų nariai. 24 savanoriai – socialiniai mentoriai  buvo parengti darbui su šeimomis, kurioms reikalinga pagalba integruojantis į bendruomenės veiklas bei darbo rinką. Socialiniai mentoriai savanoriškai dirbo su tiksline grupe visą projekto laikotarpį ir jų siekis buvo padėti socialiai pažeidžiamai šeimai. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius buvo įdiegtas kompleksinis socialinės integracijos ir kokybiško užimtumo modelis bendruomenėse. Socialiai pažeidžiamų šeimų nariams buvo organizuojami socialinių, darbinių, bendrųjų įgūdžių ugdymo moduliniai, profesiniai ir praktiniai mokymai, teikiamos profesinio orientavimo konsultacijos, tarpininkavimo įsidarbinat paslaugos. Projekto įgyvendinimo metu bendruomenės supažindintos su socialinės mentorystės metodika, buvo skatinama savanorystė, savanoriai organizavo savipagalbos grupes bei kitas aktyvias socialinės integracijos priemones. Projekte dirbo mentorystės veiklų koordinatorius, du psichologai, profesinio orientavimo specialistas.

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt