2013 – 2014 M. NVO VAIDMUO STIPRINANT PILIETINĘ VISUOMENĘ: LYDERYSTĖ, PARTNERYSTĖ, SANGLAUDA (TILTAS)

Projektas NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda (TILTAS) įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą.

Projektas skirtas Utenos regiono NVO darbuotojams, savanoriams, bendruomenių lyderiams, jų nariams. Projektą parengė ir įgyvendino Vš.Į. „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ kartu su Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – plėtoti NVO sektoriaus veiklą ir žinomumą Utenos regione, stiprinti jo savarankiškumą bei aktyvumą, tobulinti NVO ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą bei siekti tolygios žmogaus socialinės raidos. Vienos sėkmingiausių partnerysčių prasideda nuo bendros minties, bendro tikslo ir abipusės motyvacijos spręsti vieną ar kitą aktualią bendruomenės problemą. TILTAS simbolizuoja jungtį, bendradarbiavimą ir bendravimą. 

Įgyvendinant projektą NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda talkino 7 savanoriai Utenoje, Troškūnų, Dusetų, Tauragnų, Naujojo Daugėliškio seniūnijose, jie atliko informavimo, viešinimo, duomenų rinkimo ir organizavimo veiklas.

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt