2016 M. JŪS NE VIENI: ŠEIMA, BENDRUOMENĖ, VISUOMENĖ

Projektas įgyvendintas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Įgyvendinti Šeimos gerovės ir gyventojų senėjimo pasekmių mažinimo 2016 metų veiksmų planą“ priemonę „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti, veiklos projektus“.

Partneriai: Asociacija „Kartų ratas” ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnija.

Projektas „Jūs ne vieni: šeima, bendruomenė, visuomenė“ įgyvendintas Troškūnuose, siekiant stiprinti socialiai pažeidžiamą šeimą bei šeiminius įsipareigojimus pasitelkiant bendruomenę. Socialiai pažeidžiamos šeimos, kuriose narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikęs, dažnai jos gyvena nepritekliuje ir sunkiai integruojasi į bendruomeninę veiklą bei darbo rinką. Neretai vaikai, augantys tokiose šeimose, turi labai žemą savęs vertinimą, nesitiki, kad jų poreikiai yra svarbūs ir gali būti patenkinti, neturi tinkamų socialinių įgūdžių. Pagrindinis socialiai pažeidžiamų šeimų bruožas – nesugebėjimas atlikti pilnai savo funkcijų. Tai dažniausiai lemia šios priežastys: ekonominės – materialinės (nedarbas, menki atlyginimai, nekvalifikuoto darbo žemas vertinimas, darbo stoka); socialinės (žemas šeimos statusas, smurtas šeimoje, skyrybos, šeimos nario mirtis, tinkamo būsto stoka, netinkama kaimynystė); psichologinės (netinkamas auklėjimo stilius, psichologiniai šeimos nario ar narių sunkumai); sveikatos priežastys (pablogėjusi sveikata, priklausomybė nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų, negalia (įgimta ar įgyta), žala sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir pan.).

Šiuo metu Troškūnų seniūnijoje yra 26 krizes išgyvenančių šeimų tėvai, auginantys vaikus; 28 – vienišų tėvų šeimos; 2 – šeimos, kurių vaikams yra nustatyta vaikų globa, du vaikai yra globos namų auklėtiniai.

Socialinių paslaugų šeimai sistema dažniausiai apsiriboja finansinės paramos teikimu ir jos naudojimo priežiūra. Tačiau praktika rodo, kad vien materialinė parama nėra veiksminga. Siekiant stiprinti socialiai pažeidžiamas šeimas, mažinti tokių šeimų ir jose augančių vaikų socialinę atskirtį, būtina sistemingai ir efektyviai dirbti socialinį darbą, ugdyti pažeidžiamų šeimų narių socialinius, bendruosius ir tėvystės įgūdžius, taikant naujoviškus, aktyvius bei lanksčius kompleksinius metodus ir priemones. Projekto “Jūs ne vieni: šeima, bendruomenė, visuomenė“ metodologija pagrįsta žmogaus socialinės raidos koncepcijos principais, pareiškėjo atliktų socialinės atskirties tyrimų rezultatų analize, pagrindinėmis išvadomis ir rekomendacijomis. Svarbu paminėti, kad projektas buvo rengiamas pasinaudojant gerąja šalies ir tarptautine patirtimi bei pareiškėjo sukurtomis inovacinėmis metodikomis, parengtomis programomis.

Stiprinant šeimą ir didinant jos atsparumą labai svarbu ugdyti integruotą (individas – šeima – bendruomenė) požiūrį. Vien tik šeima negali išspręsti atskirų jos narių problemų, pagalba šeimai, paslaugų teikimas, požiūris į socialiai pažeidžiamos šeimos problemų sprendimą turi būti daugiamatis, įtraukiant įvairias institucijas, o ypač bendruomenes. Tik vieninga bendruomenė gali pasiekti bendrų tikslų, spręsti įvairias iškylančias problemas šeimose (tokias kaip sunkumai dėl priklausomybių, pačių žmonių pasyvumas, nepakankami bendravimo, socialiniai, tėvystės įgūdžiai, bedarbystė,  šeimos ir darbo suderinamumo ar vaikų užimtumo mokymosi atostogų metu problemos ir pan.). Stipri bendruomenė yra ten, kur tarp žmonių vyksta glaudus bendravimas, patiriamas bendrumo jausmas. Įgyvendinant projektą buvo suorganizuoti šie renginiai: Tėvų savipagalbos iniciatyva: Padėkime kitiems – padėsime sau; Interaktyvi diskusija: Aš, mano šeima ir bendruomenė; Teminis seminaras: Bendravimas ir tarpusavio santykiai šeimoje; Teminis seminaras:  Pozityvaus mąstymo lavinimas; Vietinė kampanija: Bendruomenė – didelė šeima; Grupinės konsultacijos: Pozityvi tėvystė ir atsakomybė; Tikslinė šeimos programa: „Ištiesk ranką“; Baigiamasis renginys. Užsiėmimų metu  buvo skatinamos bendruomenės narių iniciatyvos, naujos idėjos, stiprinamas noras keistis, padėti socialiai pažeidžiamai šeimai, vienas kitam ir taip kurti tvirtus vidinius tarp žmonių ryšius.

Atsiliepimai

*****

Ilgi rudens ir žiemos vakarai traukia žmones į bendruomenę: pasiklausyti lektorių paskaitų, pažiūrėti nematyto filmo, pagaliau, pabendrauti šiais vienišumo, susvetimėjimo laikais. Labai reikalingi tokie projektai mažiems miesteliams, kurių nepasiekia didžiųjų miestų šurmulys.

Laimė

*****

Ačiū, kad mes visi esame kartu, kad galime pasidalinti savo džiaugsmais ir vargais. Ypač didelė atgaiva per gerbiamos Elonos paskaitas, ilgai ilgai skraidžiau… būkime geruoju…

Stasė

*****

Įgyvendinti projektai bendruomenę subūrė į draugišką šeimą: kartu švenčiame jubiliejus, šventes, pažymime įvairius įvykius. Norėtųsi, kad tokių projektų būtų daugiau, ypač psichologų vedamų paskaitų.

Palmyra

*****

Su projekto dalyviais diskutavome įvairiausias klausimais, tokiais kaip: Kam reikia bendravimo apskritai? Kokius poreikius žmonės tenkina bendraudami? Kiek svarbus bendravimas artimiausioje aplinkoje? Koks jis turėtų būti? Koks pagaliau bendravimas yra mano šeimoje?

Kalbėdami apie pozityvų mąstymą, gvildenome ne mažiau aktualius ir rūpimus klausimus: Kas yra ta pozityvioji psichologija? Kokias sritis ji tiria? Ar pozityviai mąstyti, reiškia nematyti problemų? Koks yra pozityviai mąstantis žmogus? Kaip padėti sau šiuolaikinio gyvenimo realijose?

Taip pat dviem dalyvių grupėms vyko konsultacijos tema: „Pozityvi tėvystė ir atsakomybė“.

Esu dėkinga visiems atėjusiems. Dėkinga už šiltą, malonų, betarpišką bendravimą. Dėkinga už savo nuomonės turėjimą ir išsakymą. Dėkinga už atvirumą, pasidalijimą asmenine, kartais ir visai nedžiuginančia patirtimi. Dėkinga už klausimus, už atsakymus, už gyvas diskusijas. Dėkinga už šiltus žvilgsnius, už supratimą, šalia esančio gerbimą. Nebijosiu pabūti banali, bet tokių projektų dėka supranti ir dar kartą pasitvirtini: žmogui reikia žmogaus, žmogui reikia bendravimo, paramos, vienas kito palaikymo, išklausymo, o kartais tiesiog ramaus pabuvimo šalia vienas kito. Ir nors laiko viskam aptarti tikrai neužteko, tikiuosi, kad kiekvienas į savo šeimas parsinešė kažką naujai atrastą, kažką sau patvirtintą ir kažką paliko mums visiems, ten buvusiems.

Noriu palinkėti visiems projekto dalyviams žinomo rašytojo, Levo Tolstojaus šiais žodžiais:  Jei nori būti laimingas, būk!

Psichologė Elona Berniūnienė

 *****

Projekto dėka į renginius rinkosi Troškūnų seniūnijos šeimų ir bendruomenės nariai. Projekto dalyviai užsiėmimų metu siekė pasisemti teorinių žinių bei įgyti praktinės patirties. Interaktyvios diskusijos skatino bendrauti, diskutuoti apie aktualias problemas bei kartu ieškoti tų problemų sprendimo būdų. Projekto dalyviai užsiėmimų metu turėjo galimybę sužinoti apie savipagalbos iniciatyvos svarbą, ieškoti pagalbos sau tinkamų metodų, lavinti savo vidinius išteklius, ką reiškia pozityviai mąstyti, jie įgijo dvasinės stiprybės ir emocinės energijos.

Baigiamajame renginyje visi projekto dalyviai nuoširdžiai dėkojo projekto iniciatoriams už suteiktą galimybę dalyvauti projekto prasmingose veiklose, turiningai ir šviesiai leisti tamsius rudens vakarus, už bendrumo jausmą ir mielą bendravimą.

Jolita Gečienė

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt