2017 – 2019 M. PILIETIŠKUMO MOKYKLA: SĄMONINGUMAS, AKTYVUMAS, DALYVAVIMAS

Projektas „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas”    įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

Pareiškėjas: Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras

Partneriai: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos švietimo centras ir Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Projektas „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas” vykdomas Utenos apskrityje (Utenos, Anykščių, Molėtų, Zarasų ir Ignalinos rajonuose). Projekto pagrindinis tikslas – skatinti gyventojus, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Vykdant kompleksines projekto veiklas siekiama suteikti  bendruomenių atstovams žinių apie aktyvų pilietiškumą, ugdyti lyderystės ir iniciatyvumo kompetencijas, stiprinant bendruomeniškumą, savanorystę ir veiksmingą dalyvavimą pilietinėse veiklose. Lietuvoje savanorystė nėra pakankamai išplėtota ir pripažinta,  todėl didelis dėmesys skiriamas savanoriškai veiklai skatinti, kuri tiesiogiai turėtų prisidėti prie socialinės įtraukties, lyderystės, aktyvumo ir pilietiškumo stiprinimo.

 

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt