2018 – 2020 M. KORUPCIJA IR PILIETIŠKUMAS: ATPAŽINK, NEPASIDUOK, KOVOK

Projektas “Korupcija ir pilietiškumas: atpažink, nepasiduok, kovok” įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

 

Pareiškėjas: Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras

Partneriai: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Asociacija „Kartų ratas“ ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.

 

Projektas “Korupcija ir pilietiškumas: atpažink, nepasiduok, kovok” vykdomas Anykščių rajone. Pagrindinis projekto tikslas – formuoti gyventojų nuostatas ir aktyvią pilietišką poziciją dėl nepakantumo korupcijai. Vykdant kompleksines projekto veiklas bus siekiama suteikti gyventojams žinių apie korupcijos reiškinį, priežastis, jos paplitimą bei pasekmes visuomenei, ugdyti aktyvų pilietiškumą kovoje su korupcija sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityje, skatinti iniciatyvas, stiprinti savanorystę bei veiksmingą dalyvavimą pilietinėse akcijose. Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei. Todėl labai svarbu keisti visuomenės nuostatas korupcijos atžvilgiu.

 

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt