2018 – 2021 M. SAVANORYSTĖS KELRODIS: MES REIKALINGI

Projektas “Savanorystės kelrodis: mes reikalingi” įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Pareiškėjas: Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras

Partneris: Utenos rajono savivaldybės administracija

Kad galėtume priimti visuomenės senėjimo mestą iššūkį, visiems reikia aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje, o sąlygos vyresniojo amžiaus žmonėms išlikti darbo rinkoje turėtų būti palengvintos ir skatinančios. Vyresnio amžiaus žmonių daugėja, tad neišvengiamai auga jų įtaka ekonomikos raidai, socialiniams procesams visuomenėje. Tačiau žmogus, norėdamas ne tik išlikti, bet ir gyventi pilnavertį gyvenimą, yra priverstas nustatyti naują savo santykį su besikeičiančiu pasauliu ir išsiugdyti gebėjimą priimti gyvenimo jam keliamus reikalavimus tam, kad užsitikrintų aukštesnį pragyvenimo lygį, išvengtų socialinės atskirties, sumažintų išlaidų poreikį įvairioms socialinės apsaugos priemonėms. Projektas “Savanorystės kelrodis: mes reikalingi” vykdomas Utenos apskrityje (Utenos, Anykščių, Molėtų, Zarasų ir Ignalinos rajonuose). Projekto pagrindinis tikslas padėti sukurti vyresnio darbingo amžiaus asmenims palankias sąlygas aktyviam pilietiškumui, socialinei integracijai ir kokybiškam užimtumui. Vykdant kompleksines projekto veiklas bus siekiama stiprinti vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvaciją aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sugrįžti ar išlikti darbo rinkoje, ugdyti jų bendruosius gebėjimus, skatinti savanorystę bei skleisti žinią apie savanorystės galimybes ir svarbą.

 

 

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt