2018 – 2023 M. STUDIJA “ATRASK SAVE DARBO RINKOJE”

 

Projektas Studija “Atrask save darbo rinkoje” įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Pareiškėjas: Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras 

Partneriai: Anykščių rajono socialinių paslaugų centras; Molėtų socialinės paramos centras; Utenos rajono socialinių paslaugų centras; Visagino socialinių paslaugų centras; Zarasų rajono socialinių paslaugų centras.

Lietuvoje vis dar nepavyksta ženkliai sumažinti skurdo ar socialinės atskirties, užtikrinti socialinės raidos teritorinį tolygumą bei kiekvienam lygias galimybes darbo rinkoje. Žmogaus socialinės raidos požiūriu visuomenė nėra vienalytė. Lietuvai būdingi dideli teritoriniai netolygumai, todėl įvairių socialinių grupių gyvenimo kokybė labai skiriasi.

Projektas Studija “Atrask save darbo rinkoje” vykdomas Utenos apskrityje (Utenos, Anykščių, Molėtų, Zarasų rajonuose ir Visagine). Projekto pagrindinis tikslas padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, teikiant jiems kompleksines socialinės integracijos paslaugas. Vykdant kompleksines projekto veiklas bus siekiama stiprinti socialinės pašalpos gavėjų ir socialinės rizikos šeimų narių motyvaciją aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, ugdyti jų socialinius ir darbo įgūdžius,  bendruosius gebėjimus, teikti reikalingą psichosocialinę pagalbą, tarpininkauti įsidarbinant ar įsidarbinus.

Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt