Apie mus

Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ (RTC) įsteigta 2005 m.  RTC veiklos bendrasis tikslas: identifikuoti sudėtingiausias socialinės atskirties problemas, padėti surasti jų sprendimo būdus, atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį, daryti įtaką viešosios politikos efektyvumui, kurios galutinis tikslas – žmogus, jo gyvenimo kokybė bei pasirinkimo galimybių didinimas atviroje žinių visuomenėje. Tyrinėjimų ir vykdomų projektų sritys: žmogaus socialinė raida; NVO vaidmuo sprendimų priėmimo procesuose, bendruomenių stiprinimas, pilietinė visuomenė; socialinė mentorystė ir savanorystė,  socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką; mokymosi visą gyvenimą įtaka socialinės atskirties mažinimui.

Pagrindinės RTC veiklos kryptys:

  • Sociologinių tyrimų metodologijų rengimas, jų atlikimas bei rezultatų analizė;
  • Socialinių projektų rengimas ir vykdymas;
  • Metodologinių konsultacijų teikimas, neformalaus ugdymo programų rengimas  bei mokymų organizavimas;
  • Socialinės – ekonominės situacijos ekspertinis vertinimas;
  • Kompleksinių socialinių paslaugų šeimai ir jaunimui plėtojimas bendruomenėse;
  • Savanoriškos veiklos organizavimas;
  • Visuomenės informavimas apie žmogaus socialinės raidos tendencijas šalyje ir pasaulyje;
  • Leidinių rengimas ir leidyba.
Visos teisės saugomos 2020 © www.rtcprojektai.lt